Τελευταία Νέα

Οι συμμετοχές ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, εν μέσω καλοκαιριού ζεσταίνουν ακόμη περισσότερο τις οθόνες των μελών της προκριματικής επιτροπής του International Micro μ Festival 2020....

Την προκριματική επιτροπή του ΙΜμF 2020 αποτελούν οι:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
yppol-fin

Το αφιέρωμα «Micro Future: Η Τεχνολογία του Αύριο» του ΙΜΜF 2019 υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Η προβολή των ταινιών του αφιερώματος ήταν δωρεάν για το κοινό και εξασφαλιστικέ η πρόσβαση σε ΑμεΑ.

logo

- ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ -- ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ -- ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ -